Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων: διευκρυνίσεις συμμετοχής

20 Φεβρουαρίου 2024Φοιτητικά Θέματα

Οι παραδόσεις του μαθήματος "Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων" θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 23/02/2024 (10:00 - 13:00), σύμφωνα με την απόφαση του Τμήματος και το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο. Παρακαλούνται οι φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το μάθημα, να στείλουν τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο, ΑΕΜ, Εξάμηνο φοίτησης, Ιδρυματικός λογαριασμός) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του διδάσκοντα (Please turn on Javascript in your browser), ώστε να συμπεριληφθούν στη λίστα των συμμετεχόντων.

Διευκρινίζεται ότι η δήλωση του μαθήματος θα γίνει κανονικά μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth.gr.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον διδάσκοντα.


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.