Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής: διευκρυνίσεις συμμετοχής

20 Φεβρουαρίου 2024Φοιτητικά Θέματα

Τα μαθήματα στις Εργαστηριακές Ασκήσεις Φυσικής θα ξεκινήσουν στις 26 Φεβρουαρίου 2024 σύμφωνα με το πρόγραμμα και θα γίνουν διαδικτυακά μόνο τα δύο πρώτα θεωρητικά, στο βαθμό που η συμμετοχή με φυσική παρουσία δεν θα είναι εφικτή. Ειδικά για τα διαδικτυακά εργαστηριακά μαθήματα δεν θα υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης. Τα υπόλοιπα εργαστηριακά μαθήματα θα γίνουν δια ζώσης, σύμφωνα και με την ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής.

Ο κάθε διδάσκοντας θα επικοινωνήσει με τους φοιτητές του τμήματός του έτσι ώστε να τους ενημερώσει για τον τρόπο διεξαγωγής του εργαστηρίου.

Πληροφορίες σχετικά με την δομή και την λειτουργία του Εργαστηρίου θα δοθούν κατά το 1ο εργαστήριο.

Από το Εργαστήριο


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.