Έναρξη Εαρινού Εξαμήνου

15 Φεβρουαρίου 2024Φοιτητικά Θέματα

Η Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής στην υπ. αριθμ. 16/15-02-2024 συνεδρίασή της, συζήτησε την κατάσταση η οποία διαμορφώνεται στην ερευνητική και εκπαιδευτική διαδικασία λόγω της παρατεταμένης κατάληψης του κτιρίου του Τμήματος.

Η παρεμπόδιση της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Τμήματος κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου οδήγησε ήδη σε αδυναμία εξέτασης των περισσότερων μαθημάτων για την πλειοψηφία των φοιτητών.

Η απαγόρευση εισόδου στο κτίριο του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος δημιουργεί εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα στην ερευνητική δραστηριότητα, στην ερευνητική εργασία των υποψηφίων διδακτόρων και στη λειτουργία των μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Η λειτουργία του πανεπιστημίου και το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης όλων των μελών του προσωπικού, των διδασκόντων, των νέων ερευνητών, και των μεταπτυχιακών φοιτητών, δεν μπορεί να παρεμποδίζεται για κανένα λόγο.

Η Συνέλευση διαπιστώνει ότι, με τη συνέχιση της κατάληψης εξαντλούνται τα περιθώρια νέας μετάθεσης της έναρξης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου με πιθανές επιπτώσεις στην ομαλή ολοκλήρωση του καθώς και στην πραγματοποίηση της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου.

Αν και το Τμήμα θεωρεί ότι η δια ζώσης διδασκαλίας και η ζωντανή αλληλεπίδραση καθηγητών και φοιτητών στις αίθουσες και τα εργαστήρια είναι βασικό συστατικό στοιχείο της πανεπιστημιακής διδασκαλίας, είναι υποχρεωμένο προσωρινά να προχωρήσει σε διαδικτυακή διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων από τη Δευτέρα 19/2/2024 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας που έχει ήδη ανακοινωθεί. Οι σύνδεσμοι zoom για τη συμμετοχή στα διαδικτυακά μαθήματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Τα εργαστηριακά μαθήματα δεν μπορούν να διδαχθούν αποκλειστικά διαδικτυακά και με προσομοιώσεις, καθώς είναι απολύτως απαραίτητη η πειραματική εξάσκηση. Τονίζεται ότι, η μακροχρόνια συνέχιση της κατάληψης είναι πιθανό να οδηγήσει σε αδυναμία διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων στο εαρινό εξάμηνο.


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.