Ατμοσφαιρική Τεχνολογία: Δήλωση εργαστηρίων

01 Φεβρουαρίου 2024Φοιτητικά Θέματα

Καλούνται οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικής που προτίθενται να επιλέξουν το μάθημα «Ατμοσφαιρική Τεχνολογία» να ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ ΘΕΣΗ στα εργαστήρια του μαθήματος ΠΡΙΝ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ηλεκτρονικά το μάθημα στη γραμματεία του Τμήματος. Η διαδικασία εγγραφής στα εργαστήρια του μαθήματος αποτελείται από τα εξής βήματα:

  • Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνουν μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος δηλώσεων εργαστηρίων, από την ιστοσελίδα του Τμήματος, που θα μείνει ανοιχτό από την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 μέχρι και την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024.
  • Όσοι δηλώσουν την πρόθεσή τους να παρακολουθήσουν το μάθημα, θα ενημερωθούν στις αρχές Μαρτίου για όλες τις σχετικές λεπτομέρειες για τις τρεις εργαστηριακές ασκήσεις (διαδικασία επιλογής τμήματος, κανονισμός μαθήματος κ.τ.λ.) με e-mail στη διεύθυνσή τους στο @physics.auth.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες ή ερωτήματα, παρακαλείστε να απευθύνεστε στη διδάσκουσα των εργαστηριακών μαθημάτων, Δρ. Κ. Γκαρανέ.


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.