Εγγραφές πρωτοετών φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2023-2024
ενημέρωση 14/09

31 Αυγούστου 2023Πρωτοετείς Φοιτητές
 • 08 Σεπτεμβρίου: παράταση εγγραφών στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ
 • 08 Σεπτεμβρίου: εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.
 • 14 Σεπτεμβρίου: νέα  παράταση εγγραφών στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το από 30.8.2023 Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘΑ, οι εγγραφές των επιτυχόντων

 1. πανελλαδικών εξετάσεων (συμπεριλαμβανομένης της ειδικής κατηγορίας «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης») και
 2. της ειδικής κατηγορίας ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις (5%), ακ. έτους 2023-24,

πραγματοποιούνται από 31 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου 2023 στο Πληροφοριακό Σύστημα "Ηλεκτρονικές Εγγραφές" του Υπουργείου.

 

Σύμφωνα με νεώτερο Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘΑ, λόγω των έκτακτων δυσμενών καιρικών συνθηκών που πλήττουν τη χώρα μας και των προβλημάτων ηλεκτροδότησης που έχουν προκύψει, η εγγραφή των ανωτέρω κατηγορίας επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,  παρατείνεται έως και την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023.


Σύμφωνα με νεώτερο Δελτίο Τύπου του ΥΠΑΙΘΑ, λόγω της συνέχισης των έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών που πλήττουν τη χώρα μας, η εγγραφή των επιτυχόντων πανελληνίων εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών κατηγοριών α) των Ελλήνων πολιτών της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, β) των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις και γ) των διακριθέτων σε επιστημονικές ολυμπιάδες, παρατείνεται έως και την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023, με τις διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω.ί

 

Ιδιαίτερα οι επιτυχόντες που ανήκουν σε κάποια από τις ειδικές κατηγορίες, μετά την εγγραφή ως άνω, θα πρέπει αναλόγως της κατηγορίας των να:

 1. «Έλληνες Πολίτες της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης»: αποστείλλετε με ταχυμεταφορά (courier) ή καταθέσετε αυτοπροσώπως – ο/η ίδιος/-α ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο - στη γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας σας τη σχετική βεβαίωση ότι είστε εγγεγραμμένες/-οι στα δημοτολόγια Δήμου των Νομών Ξάνθης, Ροδόπης ή Έβρου. Αν έχετε μετεγγραφεί σε άλλο Δήμο άλλης περιοχής τότε θα πρέπει να αποστείλετε ή να καταθέσετε βεβαίωση του συγκεκριμένου Δήμου από την οποία να προκύπτει ότι μετεγγραφήκατε σ' αυτόν, από Δήμο των ανωτέρω Νομών
 2. Ειδική κατηγορία ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις: καταθέσετε αυτοπροσώπως – ο/η ίδιος/-α ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από εσάς πρόσωπο, ή αποστείλλετε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής, στη γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας σας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται εδώ.

Όλοι οι επιτυχόντες, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της προθεσμίας εγγραφών στην πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘΑ, θα λάβετε από το Πανεπιστήμιο ένα μήνυμα που θα σας καλεί να καταχωρήσετε –εντός συγκεκριμένης προθεσμίας- τα στοιχεία σας στην πλατφόρμα ενεργοποίησης ακαδημαϊκών υπηρεσιών του ΑΠΘ

Αφού ολοκληρώσετε και αυτή τη διαδικασία, θα λάβετε από το Πανεπιστήμιο και πάλι ένα SMS με κωδικό (one-time password) για να ενεργοποιήσετε τη  φοιτητική σας ιδιότητα, αποκτώντας ιδρυματικό λογαριασμό. Ο ιδρυματικός λογαριασμός θα σας δώσει πρόσβαση σε μια σειρά υπηρεσιών και παροχών, όπως η ακαδημαϊκή ταυτότητα και η κάρτα σίτισης, οι εφαρμογές ηλεκτρονικής γραμματείας, τα ηλεκτρονικά μαθήματα κ.λπ.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. μη κατοχή Α.Μ.Κ.Α. ή αριθμού κινητού τηλεφώνου, ανωτέρα βία, σοβαρή ασθένεια, στράτευση ή απουσία στο εξωτερικό, θεομηνία ή άλλο σπουδαίο λόγο) δεν καταστεί δυνατή η εμπρόθεσμη ηλεκτρονική εγγραφή σας, είναι δυνατή η εγγραφή σας, μετά την πάροδο της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης αυτής, με αίτησή σας, απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας σας, στην οποία εκτίθενται οι λόγοι της καθυστέρησης. Η αίτηση εγκρίνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Εφόσον η αίτησή σας εγκριθεί και είστε ήδη εγγεγραμμένος/-η σε άλλο Τμήμα/Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο νέο σας Τμήμα, θα πρέπει να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη Σχολή/Τμήμα που είστε ήδη εγγεγραμμένος/-η, προκειμένου να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό διαγραφής το οποίο θα συνυπΣτον «Οδηγό Επιβίωσης» μπορείτε να ενημερωθείτε για τις κάθε είδους υπηρεσίες που σας προσφέρει το ΑΠΘ. Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα δωρεάν στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 15 Σεπτεμβρίου 2023 Με βάση το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2023-24, τα μαθήματα σε όλα τα Τμήματα ξεκινούν στις 2 Οκτωβρίου. Ωστόσο, το ακριβές πρόγραμμα καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής μαθημάτων και εργαστηρίων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Για την επικοινωνία σας με τη Γραμματεία του Τμήματός, μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.οβάλετε με την αίτησή σας στο νέο σας Τμήμα.

Εάν δεν εγγραφείτε ούτε με αυτή τη διαδικασία, χάνετε το δικαίωμα εγγραφής.

 

Στην ίδια προθεσμία (έως και την Παρασκευή 08 Σεπτεμβρίου 2023) οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, σχολικού έτους 2019-20 και εξής, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο, διακρίθηκαν: στη Βαλκανική, την Ευρωπαϊκή ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, style="list-style-type: lower-greek"Πληροφορικής ή Ρομποτικής, Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας ή Οικονομικών και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο), στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες (EUCYS), στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών (EUSO), με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου, στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Μαθηματικών Κοριτσιών (EGMO) με την απονομή σε αυτές του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου (άρθρα 40 και 138 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α) μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή, σε Πανεπιστημιακά Τμήματα της επιλογής τους, τα οποία ανήκουν σε επιστημονικό πεδίο της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει στην τελευταία τάξη Λυκείου είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο πέτυχαν τη διάκριση (απόφοιτοι ΓΕΛ) ή σε Τμήματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ομάδα που αντιστοιχεί στον τομέα αποφοίτησής τους (απόφοιτοι ΕΠΑΛ)

Οι ανωτέρω, μαζί με την αίτηση εγγραφής καταθέτουν στη Γραμματεία του Τμήματος που επιθυμούν να εισαχθούν:

 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, σχολικού έτους 2019-20 και εξής
 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου (π.χ. διαβατήριο), από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά στοιχεία
 3. Φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας (πρόσφατη, έγχρωμη ή ασπρόμαυρη, σε ουδέτερο φόντο και να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το παρόν υπόδειγμα, η οποία εκδίδεται είτε ψηφιακά μέσω του gov.gr είτε φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής

και επιπλέον, σύμφωνα με διατάξεις των άρθρων 40 και 138 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111Α), της Φ.153/66380/Α5/2021 (ΦΕΚ 2449Β), και του άρθρου 9 του Ν. 4777/2021 (ΦΕΚ 25Α):

 1. Βεβαίωση διάκρισης από τον αντίστοιχο επιστημονικό φορέα ή ένωση για κάθε επιμέρους διαγωνισμό, ο οποίος πρέπει να έχει λάβει την προηγούμενη έγκριση της αρμόδιας, κατά τις κείμενες διατάξεις, Διεύθυνσης ή Τμήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη διενέργεια των Πανελλήνιων Μαθητικών Διαγωνισμών, από την οποία και προκύπτουν κάθε φορά οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στις Εθνικές Μαθητικές Ομάδες αντιπροσώπευσης της Χώρας.
 2. Βεβαίωση της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την οποία να προκύπτει ότι
  1. το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν περιλαμβάνεται είτε στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που είχαν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του Γενικού Λυκείου είτε στα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού της τελευταίας τάξης κατά τον χρόνο στον οποίο οι υποψήφιοι πέτυχαν την διάκριση (απόφοιτοι ΓΕΛ)
   ή
   το μάθημα στο οποίο διακρίθηκαν είναι συναφές με μάθημα του τομέα σπουδών που είχαν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του ΕΠΑ.Λ (απόφοιτοι ΕΠΑΛ
  2. κατά τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις έχουν επιτύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, καθώς και την Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, σύμφωνα με τον ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193Α).

Για τους ανωτέρω ΔΕΝ εφαρμόζεται η ηλεκτρονική εγγραφή. Εάν είναι ήδη εγγεγραμμένοι/-ες σε άλλο Τμήμα/Σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, για να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο νέο τους Τμήμα, θα πρέπει να ζητήσουν τη διαγραφή σου από τη Σχολή/Τμήμα που είναι ήδη εγγεγραμμένοι/-ες, προκειμένου να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό διαγραφής, το οποίο θα πρέπει να υποβληθεί με την αίτησή τους στο νέο τους Τμήμα, ως επιπλέον δικαιολογητικό.

 

Εγγραφές Αλλοδαπών-Αλλογενών Αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε. και Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε.

Σύμφωνα με τη Φ.153/94833/Α5/30-8-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, οι εγγραφές των επιτυχόντων στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις κατηγορίες των

 1. Αλλοδαπών – Αλλογενών, αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων χωρών εκτός Ε.Ε. και
 2. Αλλοδαπών - Αλλογενών, αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών μελών της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των επιτυχόντων αποφοίτων Λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι είχαν συμμετοχή στις παγκύπριες εξετάσεις και κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους 2023)

θα γίνουν από 12 μέχρι και 25 Σεπτεμβρίου 2023.

Για την εγγραφή σας, οι επιτυχόντες/ούσες με τις παραπάνω κατηγορίες, εισαγόμενοι/ες στα Τμήματα και την Εισαγωγική Κατεύθυνση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, δείτε εδώ

 

Στον «Οδηγό Επιβίωσης» μπορείτε να ενημερωθείτε για τις κάθε είδους υπηρεσίες που σας προσφέρει το ΑΠΘ.

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τη δυνατότητα δωρεάν στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 15 Σεπτεμβρίου 2023

Με βάση το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2023-24, τα μαθήματα σε όλα τα Τμήματα ξεκινούν στις 2 Οκτωβρίου. Ωστόσο, το ακριβές πρόγραμμα καθώς και ο τρόπος διεξαγωγής μαθημάτων και εργαστηρίων ανακοινώνονται  στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Για την επικοινωνία σας με τη Γραμματεία του Τμήματός, μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ.

 

 


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.