Ενημέρωση για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

27 Απριλίου 2023Γενικού ενδιαφέροντος

Σε προηγούμενες ανακοινώσεις του Τμήματος είχε αναγραφεί ότι:

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 99 και 456 του Ν. 4957/22) και τον Κανονισμό του Τμήματος για την χορήγηση του ΠΠΔΕ, καταργείται η δυνατότητα λειτουργίας του Προγράμματος, μετά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Σύμφωνα με τον νέο Νόμο 5029/ΦΕΚ A’ 55/10-3-2023 (άρθρο 32, παρ. 2 και 5) βεβαιώσεις για τη χορήγηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας δύναται να χορηγούνται σε αποφοίτους Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον ενεγράφησαν σε Τμήματα ή Σχολές των Α.Ε.Ι. έως και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Πληροφορίες για τα ισχύοντα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος περί Προγράμματος ΠΔΕ.

Με την ευκαιρία να θυμίσουμε ότι η Ημερίδα για την Πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΠΔΕ) Εαρινού Εξαμήνου (2 ECTS) θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Μαΐου 2023 στις 10:00 – 15:00 και αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι τις 3/5/2023 και ώρα 8πμ.

 


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.