Τμήμα Φυσικής και Κβαντική Κατανομή Κλειδιού (Quantum Key Distribution)

25 Απριλίου 2023Γενικού ενδιαφέροντος

Οι ομάδες WinPhos που εδρεύει στο ΚΕΔΕΚ και SMAG (Studitorium of Mechaniics - Astrodynamics Group), εισάγουν για πρώτη φορά το τμήμα Φυσικής στο χώρο των εφαρμοσμένων κβαντικών τεχνολογιών με τη συμμετοχή στα ερευνητικά έργα HellasQCI και  HolomonOGS. Ο στόχος των δύο έργων είναι η ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών που θα επιτρέπουν την ασφαλή επικοινωνία κρίσιμων σημείων ενδιαφέροντος που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης με αντίστοιχα σημεία στην Αθήνα, στο Ηράκλειο ή ακόμα και σε όλη την Ευρώπη. Η επίτευξη του στόχου αυτού πραγματοποιείται μέσω της ανταλλαγής κβαντικών κλειδιών χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο του Χολομώντα και τον ενδιάμεσο δορυφόρο EAGLE-1 που θα εκτοξευτεί από την ESA στο διάστημα το 2024. Το τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ είναι υπεύθυνο και για την ανάπτυξη  του Μητροπολιτικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης που θα επιτρέπει την ασφαλή επικοινωνία με το τηλεσκόπιο του Χολομώντα.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο HellasQCI στην ιστοσελίδα: https://hellasqci.eu

Οι επιστημονικώς υπεύθυνοι των δύο έργων είναι ο Αναπλ. Καθηγητής Κ. Βυρσωκινός και ο Καθηγητής Μ. Τσιγάνης.


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.