Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

27 Μαρτίου 2023Γενικού ενδιαφέροντος

Το Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από τη Δευτέρα 27 Μαρτίου έως τη Δευτέρα 10 Απριλίου.

Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορείτε να δείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο.


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.