Αλλαγή αίθουσας εξετάσεων Γενικής Θεωρίας Σχετικότητας

25 Ιανουαρίου 2023Φοιτητικά Θέματα

Η εξέταση του μαθήματος επιλογής Γενική Θεωρία Σχετικότητας θα γίνει την Παρασκευή 27/1/2023 στις 8:15 στο ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ.

Οι διδάσκοντες


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.