Σεμινάριο για το Πιστοποιητικό της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

24 Νοεμβρίου 2022Φοιτητικά Θέματα

Πιστοποιητικό
της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας,
Τμήματος Φυσικής
Χειμερινό Εξάμηνο, ακαδ. έτους 2022-23

Για την πιστοποίηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, παρέχεται η δυνατότητα στους φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής, να παρακολουθήσουν Σεμινάριο σχετικό με τη Διδασκαλία & Μάθηση με εργαστηριακές πρακτικές (2 ECTS), ώστε να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα 30 ECTS (απόφαση Γ.Σ. του Τμ. Φυσικής αρ. 1/10-9-2019, https://www.physics.auth.gr/ppde).

Για το χειμερινό εξάμηνο 2022-2023, το Σεμινάριο σχετίζεται με την εκδήλωση του ΜΠΣ «Διδακτική της Φυσικής και Εκπαιδευτική Τεχνολογία» που θα πραγματοποιηθεί υπό μορφή Ημερίδας με θέμα: «Διερεύνηση και συσχέτιση απόψεων και πρακτικών εκπαιδευτικών, που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε τυπικά και μη μαθησιακά περιβάλλοντα: Διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων» το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2022, στις 10:00 – 15:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνον όσοι πληρούν τις υπόλοιπες προϋποθέσεις πιστοποίησης της Π.Δ.Ε., δηλαδή:

 • Επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων των ενοτήτων Β και Γ2, του κύκλου σπουδών για το Π.Π.Δ.Ε. (19 ECTS)
 • Επιτυχής παρακολούθηση ή συμμετοχή, κατά το παρόν εξάμηνο, σε τουλάχιστον ένα μάθημα της ενότητας Γ1.
 • Φοιτούν στο H’ ή σε ανώτερο εξάμηνο και έχουν δηλώσει το σεμινάριο στο τρέχον εξάμηνο.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:

 1. Εκδήλωση ενδιαφέροντος:
  1. συμπλήρωση φόρμας και
  2. αποστολή email στο Please turn on Javascript in your browser, με συνημμένη αναλυτική βαθμολογία (πρόχειρη), για τον έλεγχο των προϋποθέσων, μέχρι τις 12/12/2022 και ώρα 8 π.μ.
 2. Εκ του σύνεγγυς συμμετοχή στις εργασίες της ημερίδας. Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν έγκαιρα για:
  1. τις λεπτομέρειες του Προγράμματος,
  2. τις προεργασίες (warm ups) που πρέπει να γίνουν καθώς και
  3. για τον χώρο διεξαγωγής της ημερίδας.
 3. Κατάθεση ατομικής αναφοράς, τουλάχιστον 2000 λέξεων, σχετική με το θέμα της διαδικτυακής ημερίδας (λεπτομέρειες θα δοθούν στην ημερίδα).
  Η κατάθεση των αναφορών θα γίνει με αποστολή email έως και τις 15/1/2023 στο: Please turn on Javascript in your browser

Τέλος, επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 99 και 456 του Ν. 4957/22) και τον Κανονισμό του Τμήματος για την χορήγηση του ΠΠΔΕ, καταργείται η δυνατότητα λειτουργίας του Προγράμματος, μετά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.