Εγγραφές στο Εργαστήριο Πυρηνικής Φυσικής ΙΙ

30 Σεπτεμβρίου 2022Φοιτητικά Θέματα

Οι εγγραφές για το Εργαστήριο Πυρηνικής ΙΙ (κατευθυνσης) γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος φυσικής και μέχρι την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022, (11:59 μμ).
Φέτος μπορούν να ασκηθούν συνολικά (μέχρι) 20 φοιτητές.

Προαπαιτούμενο για να εγγραφεί κάποιος είναι να έχει περάσει τα Εργαστήρια Ατομικής και Πυρηνικής Φυσικής και το μάθημα Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων.

Σε περίπτωση ενδιαφέροντος περισσότερων από τις προσφερόμενες θέσεις θα ληφθεί υπόψη η επίδοση στα παραπάνω μαθήματα για την επιλογή.

Όσοι έχετε δώσει το μάθημα Πυρηνική Φυσική και περιμένετε αποτελέσματα μπορείτε να εγγραφείτε στο εργαστήριο και θα οριστικοποιηθεί όταν βγουν τα αποτελέσματα.

Μετά τις εγγραφές θα ενημερωθείτε με mail σχετικά με τον τρόπο που θα γίνουν οι ασκήσεις. Ο χρόνος εκτέλεσης της κάθε άσκησης καθορίζεται μετά από συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

Δ.Σαμψωνίδης


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.