Μεταφορά έναρξης μαθήματος Φυσική Ατμόσφαιρας και Περιβάλλοντος

30 Σεπτεμβρίου 2022Φοιτητικά Θέματα

Οι παραδόσεις του μαθήματος και για τα δύο τμήματα θα αρχίσουν την Παρασκευή 7/10/2022 σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Οι Διδάσκοντες


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.