Λειτουργία της Γραμματείας του Τμήματος

01 Αυγούστου 2022Τμήμα

Σύμφωνα με απόφαση της Συγκλήτου (https://www.auth.gr/news/auth-operation-summer-2022/), οι διοικητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα παραμείνουν κλειστές για το χρονικό διάστημα από 1-8-2022 έως και 19-8-2022. Η Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής θα μπορέσει να εξετάσει και πάλι τα αίτηματά σας από τις 22-8-2022 και μετά.


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.