Πρόσκληση για την εισαγωγή φοιτητών στα ΠΜΣ του Τμήματος
Ενημέρωση 26/09

20 Ιουνίου 2022Γενικού ενδιαφέροντος

Οι αιτήσεις για όλα τα ΠΜΣ παρατείνονται έως 30 Σεπτεμβρίου, 23:59.

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή στα ΠΜΣ του Τμήματος υποβάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από 1-9-2022 έως την Κυριακή 25-09–2022 ώρα 24:00.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω εφαρμογής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.physics.auth.gr/msc_applications


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.