Τροποποίηση προγράμματος ενισχυτικής διδασκαλίας ΓΦ ΙΙ

11 Μαΐου 2022Φοιτητικά Θέματα

Το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας του μαθήματος Γενική Φυσική ΙΙ (Θερμότητα – Θερμοδυναμική) τροποποιείται σύμφωνα με τo συνημμένο.

Εκ της επιτροπής μαθήματος.


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.