Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων με έμφαση στη Μηχανική Μάθηση για την ανάλυση πειραματικών δεδομένων από το πείραμα ATLAS στο LHC στο CERN

11 Μαΐου 2022Παρουσίαση Πτυχιακής/Διδακτ. Διατριβής

Την Παρασκευή 13 Μαΐου 2022, στις 13:00 ώρα Ελλάδος, ο υποψήφιος διδάκτορας κ. Ιωάννης Καρκανιάς θα υποστηρίξει δημοσίως την διδακτορική του διατριβή με θέμα:

“Application of statistical methods with emphasis on Machine
Learning for the analysis of experimental data from the ATLAS
experiment at the LHC at CERN”

στην Ελληνική

“ Εφαρμογή στατιστικών μεθόδων με έμφαση στη Μηχανική Μάθηση
για την ανάλυση πειραματικών δεδομένων από το πείραμα ATLAS στο
LHC στο CERN ”

Η παρουσίαση θα γίνει στην αίθουσα B.0.1 στο Κέντρο Διεπιστημονικής
Έρευνας και Καινοτομίας του ΑΠΘ (ΚΕΔΕΚ), κτήριο Β, ισόγειο και στο Zoom.


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.