Λειτουργία της Γραμματείας του Τμήματος

25 Ιανουαρίου 2022Τμήμα

Η Γραμματεία, λόγω των περιοριστικών μέτρων, θα εξυπηρετεί καθημερινά το προσωπικό και τους φοιτητές/φοιτήτριες από απόσταση στην ηλεκτρονική: διεύθυνση info@physics.auth.gr.

Σε περίπτωση που απαιτείται η αυτοπρόσωπη προσέλευση στη Γραμματεία, αυτό γίνεται αποκλειστικά μετά από συνεννόηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@physics.auth.gr ή στα τηλέφωνα 2310 998116, 2310 998110.


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.