Εξεταστική Περίοδος Ιανουαρίου 2022

24 Ιανουαρίου 2022Εξετάσεις

Η εξεταστική περίοδος Ιανουαρίου 2022 ξεκινά την 31/1/2022.

Το πρόγραμμα της εξεταστικής βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος στον ακόλουθο σύνδεσμο:


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.