Παρουσίαση Διπλωματικής

13 Ιανουαρίου 2022Παρουσίαση Πτυχιακής/Διδακτ. Διατριβής

ΠΜΣ ΥΠΟΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Την  Παρασκευή  14 Ιανουαρίου 2022, και ώρα 14:00 θα παρουσιαστεί η διπλωματική εργασία του

 
κ. Γρηγόρη Παπιγκιώτη,  με θέμα:
 
«Διερεύνηση των λεγόμενων “universal relations” για γρήγορα περιστρεφόμενους αστέρες νετρονίων με χρήση τεχνικών Μηχανικής Μάθησης (Machine Learning)».

("Exploring Universal Relations For Rapidly Rotating Neutron Stars Using Machine Learning Techniques" )

Η μετάδοση θα γίνει στο σύνδεσμο:
https://authgr.zoom.us/j/98222057455?pwd=NGVHSHZ2Q0J0OGhzS0J1Y2NkeUdsZz09

 


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.