Ορυκτοί Πόροι της Ελλάδας και Αγροτικές-Βιομηχανικές-Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Φυσικών Ζεολίθων

29 Νοεμβρίου 2021Γενικού ενδιαφέροντος

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία οργανώνει διάλεξη του κ. Ανέστη Φιλιππίδη, ομότιμου καθηγητή Ορυκτολογίας - Κοιτασματολογίας και μέλους της Εταιρείας με θέμα «Ορυκτοί Πόροι της Ελλάδας και Αγροτικές-Βιομηχανικές-Περιβαλλοντικές Εφαρμογές Φυσικών Ζεολίθων».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου και ώρα 7 μ.μ. μέσω αυτού του συνδέσμου.

 


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.