Αλλαγή αίθουσας παραδόσεων του μαθήματος Θεωρητική Στατιστική Φυσική Στερεάς Κατάστασης

14 Οκτωβρίου 2021Φοιτητικά Θέματα

Οι παραδόσεις του κατ’ επιλογή μαθήματος του 7ου εξαμήνου «Θεωρητική Στατιστική Φυσική Στερεάς Κατάστασης» θα πραγματοποιούνται στην νησίδα υπολογιστών απέναντι από την αίθουσα Α21.


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.