Κβαντική Υπολογιστική: Διόρθωση Σφαλμάτων με Τοπολογικούς Κώδικες

14 Οκτωβρίου 2021Παρουσίαση Πτυχιακής/Διδακτ. Διατριβής

Ο φοιτητής του τμήματος Φυσικής

Γεώργιος Βαχτανίδης

θα παρουσιάσει, την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου στις 11:00, την πτυχιακή του εργασία με τίτλο

"Κβαντική Υπολογιστική: Διόρθωση Σφαλμάτων με Τοπολογικούς Κώδικες".

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom σε αυτόν τον σύνδεσμο.

 


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.