Ανάπτυξη Μοντέλου Προσομοίωσης και Τεχνικών Ακριβούς Χρονισμού Σήματος Ανιχνευτών τύπου PICOSEC-Micromegas

13 Οκτωβρίου 2021Παρουσίαση Πτυχιακής/Διδακτ. Διατριβής

ΠΜΣ ΥΠΟΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Την  Παρασκευή  15 Οκτωβρίου 2021, και ώρα 10:30 θα παρουσιαστεί στο χώρο του Εργαστηρίου Πυρηνικής Φυσικής (1ος όροφος ΣΘΕ) και θα μεταδοθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom η διπλωματική εργασία

της κα. Αλεξάνδρας Καλλιτσοπούλου

με θέμα:

«Ανάπτυξη Μοντέλου Προσομοίωσης και Τεχνικών Ακριβούς Χρονισμού Σήματος Ανιχνευτών τύπου PICOSEC-Micromegas»
("Development of a Simulation Model and Precise Timing Techniques for PICOSEC-Micromegas Detectors")

 

Η μετάδοση θα γίνει σε αυτό το σύνδεσμο.

 


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.