Προκαταρκτική κατάταξη υποψηφίων 2021-22 για το ΠΜΣ Υποατομικής Φυσικής και Τεχνολογικών Εφαρμογών

12 Οκτωβρίου 2021Γενικού ενδιαφέροντος

Πληροφορούνται οι υποψήφιοι ότι:

  1. Θα εισαχθούν έως και 20 φοιτητές.
  2. Τα αποτελέσματα της κατάταξης δεν είναι οριστικά. Θα οριστικοποιηθούν μετά την ορκωμοσία όσων υποψηφίων δεν είναι μέχρι σήμερα πτυχιούχοι (“0” στη στήλη Πτυχίο), και αφ’ ότου οι υποψήφιοι σε περισσότερα του ενός ΠΜΣ αποφασίσουν ποιό θα παρακολουθήσουν (παρακαλούνται να ενημερώσουν τους καθηγητές, κ. Κ. Κορδά και κ. Σ. Ε. Τζαμαρία για την επιλογή τους).
  3. Τα μαθήματα αρχίζουν Δευτέρα 18-10-2021. Θα σταλεί εμαιλ σε όλους τους υποψηφίους 1-33.
  4. Προτείνεται σε όλους τους φοιτητές για τους οποίους έχει αναρτηθεί βαθμολογία κατάταξης (1-33) και ενδιαφέρονται για το μεταπτυχιακό, να αρχίσουν την παρακολούθηση των μαθημάτων, γιατί μετά τις ανακατατάξεις υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν στους πρώτους 20.

ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.