Καταχώριση στοιχείων στην πλατφόρμα edupass.gov.gr
ενημέρωση 11 Οκτωβρίου

09 Οκτωβρίου 2021Γενικού ενδιαφέροντος

Σας ενημερώνουμε ότι, ενόψει της έναρξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας την 11η Οκτωβρίου 2021 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η φυσική σας παρουσία εντός του ΑΠΘ, απαιτείται να προβείτε στη διαδικασία υποβολής αίτησης - καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων στην ειδική πλατφόρμα «edupass.gov.gr»*.

Σε αναμονή έκδοσης αναλυτικής οδηγίας της πλατφόρμας edupass.gov.gr από το Υπουργείο την επόμενη εβδομάδα, η είσοδος των φοιτητών/φοιτητριών  στη Σχολή θα γίνεται με την επίδειξη του σχετικού πιστοποιητικού εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού τεστ. Μέχρι τότε σας παραπέμπουμε στις συχνές ερωτήσεις του EDUPASS.

Οι πρωτοετείς που δεν διαθέτουν ΑΠΜ ή/και όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς TAXISNET, ώστε να κάνουν χρήση του EDUPASS, οφείλουν να φέρουν μαζί τους στους χώρους του Πανεπιστημίου και να επιδεικνύουν όποτε τους ζητηθεί τη Βεβαίωση Αρνητικού Αποτελέσματος Rapid-test ή PCR ή Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή Νόσησης (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα).

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής/τρια δεν έχει ΑΜΚΑ που είναι απαραίτητο για την είσοδο στην πλατφόρμα edupass.gov.gr μπορεί να επισκεφτεί ένα ΚΕΠ και να εκδώσει προσωρινό ΑΜΚΑ.

*Σύμφωνα με την υπ. αρ. 124068/ΓΔ4/01-10-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4558/Β/01-10-2021) με θέμα “Τήρηση θυρίδων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) και έλεγχος σχετικά με τη συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσεων για τη δυνατότητα της φυσικής παρουσίας σε εκπαιδευτική δομή μέσω της ειδικής πλατφόρμας «edupass.gov.gr»” και την αρ. πρωτ. 124862/Ζ1/04-10-2021 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.