Γενικά Μαθηματικά ΙΙΙ (Τμήμα Τ2)

06 Οκτωβρίου 2021Φοιτητικά Θέματα

Οι παραδόσεις του τμήματος Τ2 του μαθήματος Γενικά Μαθηματικά ΙΙΙ θα ξεκινήσουν την Τρίτη 19 Οκτωβρίου.

Η ημερομηνία αναπλήρωσης των ωρών της πρώτης εβδομάδας θα ανακοινωθεί από τον διδάσκοντα.


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.