Εξετάσεις του μαθήματος Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές Μεταβολές

16 Σεπτεμβρίου 2021Εξετάσεις

Τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και 15:15 θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακές εξετάσεις στο μάθημα Παγκόσμιες Περιβαλλοντικές Μεταβολές, μέσω:

  1. της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων ΖΟΟΜ (υποχρεωτική ταυτοποίηση, ζωντανή αλληλεπίδραση με φοιτητές)
  2. της υπηρεσίας ηλεκτρονικών μαθημάτων του ΑΠΘ eLearning (συμπλήρωση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και απαντήσεις σε ερωτήσεις)

Σύμφωνα με τον κανονισμό του μαθήματος η εξέταση αντιστοιχεί στο 80% του τελικού βαθμού ενώ το 20% αντιστοιχεί στην παρουσίαση που έκαναν οι φοιτητές κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Όσοι φοιτητές δεν έχουν κάνει παρουσίαση στο πλαίσιο του  μαθήματος, μπορούν να εξεταστούν αλλά ο τελικός βαθμός τους θα είναι το 80% του βαθμού της εξέτασης, άρα για να περάσουν το μάθημα θα πρέπει να γράψουν τουλάχιστον 6.

Λεπτομερέστερες οδηγίες θα σας αποσταλούν με e-mail μέσω της πλατφόρμας eLearning.

Οι Διδάσκoντες


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.