Εξετάσεις στο μάθημα Γενικά Μαθηματικά ΙΙΙ

14 Σεπτεμβρίου 2021Εξετάσεις

Οι εξετάσεις του μαθήματος Γενικά Μαθηματικά ΙΙΙ, θα γίνουν τηνερχόμενη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 από τις 12:15  μέχρι και τις 14:15, μέσω του συστήματος e-learning.

Στο παραπάνω χρονικό διάστημα θα μπορούν οι φοιτητές να εισέρχονται στο σύστημα e-learning και να εξετάζονται (στο σύνδεσμο που γράφει Εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2021). Η διάρκεια της εξέτασης για κάθε έναν φοιτητή θα είναι μέγιστο 2 ώρες και θα είναι με μορφή Quiz.

Για να γίνει η ταυτοποίηση των εξεταζόμενων θα πρέπει οι φοιτητές να εισέλθουν ταυτόχρονα σε αυτόν τον σύνδεσμο από τις 12:00 μέχρι τις 12:15.


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.