Προσοχή
Μάθημα ΜΜΦ Παρασκευής 14 Μαΐου (Τμήμα Γ. Λαλαζήση)

11 Μαΐου 2021Φοιτητικά Θέματα

Το μάθημα ΜΜΦ της Παρασκευής 14 Μαΐου λόγω εκτάκτου κωλύματος του διδάσκοντα.

Θα πραγματοποηθεί στις 18.30-20.30 αντί της συνύθους ώρας 16.00-18.00.


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.