Απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για την κατάληψη

08 Απριλίου 2021Γενικού ενδιαφέροντος

H Συνέλευση του Τμήματος Φυσικής στη συνεδρίασή της με αριθμ. 11/5-4-2021, διαπιστώνει ότι, η συνεχιζόμενη κατάληψη έχει εκ των πραγμάτων δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην ακαδημαϊκή λειτουργία του τμήματος, που αφορούν την αδυναμία συνέχισης της ερευνητικής δραστηριότητας και τη δυνατότητα ομαλής διεξαγωγής των μαθημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη:

  • Τους προπηλακισμούς, τη βίαιη αντιμετώπιση, τη λεκτική βία, την απειλή περισσότερης βίας, και την παρεμπόδιση όλων των μελών του Τμήματος Φυσικής, των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων να εισέλθουν στα κτίρια της ΣΘΕ και του Αστεροσκοπείο, καταλύοντας κάθε έννοια Ακαδημαϊκής Ελευθερίας,
  • τις ζημιές στις υποδομές της σχολής και ιδιαίτερα στις αίθουσες διδασκαλίας, που εκτιμάται ότι αυξάνονται καθημερινά,
  • τη μη τήρηση των κανόνων υγιεινής στα υπό κατάληψη κτήρια, η οποία δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους μολύνσεων και γενικευμένης διασποράς του ιού,
  • την ενεργοποίηση των φοιτητών που δεν συμμετέχουν στην κατάληψη αλλά παρακολουθούν τα μαθήματα προασπίζοντας την ποιότητα των σπουδών, την οποία με τόσες δυσκολίες στηρίζουν οι διδάσκοντες και οι διδασκόμενοι,
  • ην απόφαση της Συγκλήτου της 1/4/2021 η οποία υιοθετεί σαφή θέση απέναντι στη συγκεκριμένη κατάληψη αναγνωρίζοντας ό τι το πρό βλημα της ΣΘΕ αφορά το σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ και έτσι θα αντιμετωπιστεί.

Αποφάσισε τα ακόλουθα:

  • Επικυρώνει το ψήφισμα της Ολομέλειας Διδασκόντων του Τμήματος Φυσικής της 29/3/2021.
  • Καταδικάζει κάθε μορφή βίας καθώς και τη στοχοποίηση του Προέδρου και μελών του Τμήματος.
  • Κάνει έκκληση προς τους φοιτητές για λήξη της κατάληψης και δηλώνει ότι θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο διαλόγου για τη λήξη της.
  • Δηλώνει ότι θα επανεξετάζει συνεχώς τη δυνατότητα ομαλής διεξαγωγής των μαθημάτων και της εξεταστικής του Ιουνίου.
  • Ζητάει από την Κοσμητεία, τη Σύγκλητο και τις Πρυτανικές αρχές να αναλάβουν τις αναγκαίες πρωτοβουλίες που πηγάζουν από τον θεσμικό τους ρόλο και να εντείνουν τις προσπάθειες τους για άμεση επαναλειτουργία του Τμήματος Φυσικής.

Ακολουθεί η απόφαση της Ολομέλειας Διδασκόντων της 29/3/2021


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.