Ανακοίνωση της ολομέλειας των διδασκόντων (ΔΕΠ, ΕΕΔΙΠ) του Τμήματος Φυσικής, σχετικά με την κατάληψη του κτιρίου της ΣΘΕ ΑΠΘ

08 Απριλίου 2021Γενικού ενδιαφέροντος

Οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ παραμένουν κατειλημμένες από ομάδα φοιτητών που εκπροσωπούν το Σύλλογο ΦοιτητώνΦυσικού, από τις 3/3/2021 μέχρι σήμερα, μαζί με όλο το κτίριο της ΣΘΕ σχεδόν για το ίδιο διάστημα. Είχε δε προηγηθεί και μια ακόμη τριήμερη κατάληψη τον Φεβρουάριο, περίοδο ψήφισης του πρόσφατου νόμου για θέματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το Φεβρουάριοτου 2021.Τα αιτήματα της κατάληψης δεν αφορούν ειδικά σε κάποιο θέμα του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ αλλά στις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες και την ευρύτερη κατάσταση στα Ελληνικά Πανεπιστήμια και την Ελληνική Κοινωνία.

Όλο αυτό το χρονικό διάστημα παρεμποδίζεται η πρόσβαση στους χώρους γραφείων και εργαστηρίων του Τμήματοςσε όλο το διδακτικό και λοιπό προσωπικό του Τμήματος από τους φοιτητές που συμμετέχουν στην κατάληψη. Η ίδια απαγόρευση εισόδου ισχύει για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος που εκπονούν την διδακτορική τους διατριβή ή την διπλωματική τους εργασία και είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσουν πειραματικές μετρήσεις.

Το ίδιο διάστημα οι διδάσκοντες του Τμήματος συνεχίζουν κανονικά (μέσω τηλεκπαίδευσης) την παράδοση των μαθημάτων, με πολύ σημαντική συμμετοχή των φοιτητών στα μαθήματα παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις της ομάδας φοιτητών που κάνει κατάληψηγια διακοπή των μαθημάτων.Στην αρχή της κατάληψης η ομοθυμία της μεγάλης ομάδας των φοιτητών με τους καθηγητές για συνέχιση των εξετάσεων και της διδασκαλίας των μαθημάτων επέτρεψε και την ομαλή ολοκλήρωση της προηγουμένης εξεταστικής, αλλά και τη διδασκαλία των μαθημάτων έως σήμερα με πολύ ικανοποιητική συμμετοχή των φοιτητών. Δυστυχώς όμως μετά από τόσες μέρες κατάληψης, η παρατεταμένη αδυναμία πρόσβασης στο χώρο εργασίας δεν δίνει πλέον σε κάποιους διδάσκοντες, τη δυνατότητα ομαλής συνέχισης της εξ αποστάσεως διδασκαλίας με όρους ανεκτής ποιότητας λόγω ελλείψεων στο διδακτικό υλικόκαι την αναγκαία αλληλεπίδραση έρευνας και διδασκαλίας.Το πρόβλημα αυτό αναμένεται φυσιολογικά να διογκωθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα, με την παρατεταμένη συνεχιζόμενη κατάληψη και παρεμπόδιση των λειτουργιών του Τμήματος, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ομαλή υλοποίηση των μαθημάτων και τη διενέργεια των εξετάσεων του Ιουνίου.

Ταυτόχρονα διογκώνεται το πρόβλημα της αδυναμίας λειτουργίας της ερευνητικής διαδικασίας. Η ακαδημαϊκή ποιότητα των πανεπιστημιακών τμημάτων στηρίζεται στην ερευνητική διαδικασία για να προσφέρει σπουδές κύρους. Οι ερευνητικές υποχρεώσεις δεν είναι κάποια εθελοντική ή επιπρόσθετη δραστηριότητα για το ακαδημαϊκό προσωπικό των Πανεπιστημίων, αλλά βασικό στοιχείο της καθημερινής δουλειάς τους. Τα πραγματικά Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο διαφέρουν από τα κάθε μορφής κολλέγια ή άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επειδή ακριβώς και το προσωπικό, αλλά και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, εμπλέκονται άμεσα στην ερευνητική διαδικασία. Επηρεάζει λοιπόν άμεσα και όλους τους συνεργαζόμενους νέους επιστήμονες που εκπονούν τηδιδακτορική τους διατριβή ή την διπλωματική τους εργασία, και οι οποίοι ούτε έχουν ερωτηθεί, ούτε συμμετέχουν στην κατάληψη. Προσπάθειες μηνών ακυρώνονται και εξοπλισμός συνεχούς λειτουργίας και υψηλού κόστους κινδυνεύει να καταστραφεί διότι έχει μείνει χωρίς υποστήριξη και συντήρηση.

Ταυτόχρονα,αυξάνονται οι ζημιές στην υποδομή της σχολής και ιδιαίτερα στις αίθουσες διδασκαλίας, ενώ μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής αντιμετώπισαν προπηλακισμούς, λεκτική βία και απειλή περισσότερης βίας ώστε να παρεμποδιστούν να εισέλθουν και στο κτίριο του Αστεροσκοπείου.

Καθώς η κατάληψη συνεχίζεται και τα προβλήματα επιδεινώνονται, οι διδάσκοντες αποφάσισαν να απευθύνουν δημόσια έκκληση σε όλους, ώστε ο καθένας ανάλογα με τον θεσμικό του ρόλο, να βοηθήσουν στην επαναλειτουργία του Τμήματος Φυσικής:

  1. Απευθύνουν έκκληση στην ομάδα φοιτητών που συμμετέχει στην κατάληψη να σταματήσει αυτή την αδιέξοδηκαι καταστροφική για όλους πρακτική.
  2. Απευθύνουν έκκληση στη μεγάλη ομάδα φοιτητών που συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασίανα ενεργοποιηθεί με όποιο τρόπο κρίνει πρόσφορο, έστω και ηλεκτρονικά και από απόσταση.
  3. Ζητούν από τα αρμόδια θεσμικά όργανα του Πανεπιστημίου να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν και να αποδοκιμάσουν τη συνεχιζόμενη κατάληψη αναγνωρίζοντας το πρόβλημα. Η Κοσμητεία της ΣΘΕ, η Σύγκλητος και η Πρυτανεία του ΑΠΘ θα πρέπει να ενεργοποιηθούν δημόσια και να κάνουν ότι μπορούν ώστε να αρθεί το συντομότερο η συνεχιζόμενη κατάληψη των κτιριακών εγκαταστάσεων της Σχολής μας.

Χρειάζεται όλοι να προασπίσουμε την Ακαδημαϊκή Ελευθερία και το Αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου μας με την ενεργό μας στάση. Δεν ζητάμε την προσφυγή σε αστυνομική παρέμβαση, καθώς θεωρούμε ότι αυτό δεν αποτελεί βιώσιμη λύση για το Πανεπιστήμιο. Ζητάμε όμως την ενεργοποίηση όλων των φορέων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και τη δημόσια, διαυγή, τοποθέτηση τους για το συγκεκριμένο πρόβλημα που οξύνεται στις συγκεκριμένες συνθήκες πανδημίας. Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε και τη δημόσια τοποθέτηση και συμπαράσταση όλων των θεσμικών φορέων της Ελληνικής κοινωνίας εκτός Πανεπιστημίου: του αρμόδιου Υπουργείου Παιδείας, των ΠολιτικώνΚομμάτων, της Αυτοδιοίκησης και των φορέων της πόλης.

Οι διδάσκοντες συνεχίζουμεμε αίσθηση ακαδημαϊκού καθήκοντος την εκπαιδευτική διαδικασία,ανταποκρινόμενοι στημεγάλη συμμετοχή των φοιτητών στα μαθήματα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ωστόσο λόγω της κατάληψης εμφανίζονται μεγάλα προβλήματα συνέχισης της διδασκαλίας σε ορισμένα μαθήματα. Δηλώνουμε την αμέριστη υποστήριξη μας στον Πρόεδρο του Τμήματος και τους Διευθυντές Τομέων, για τις επιθέσεις που δέχονται καθώς υλοποιούν αποφάσεις του Τμήματος.

 


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.