Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

08 Απριλίου 2021Φοιτητικά Θέματα

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) προσκαλεί όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές να δηλώσουν υποψηφιότητα για εγγραφή τους στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ, με σκοπό να συμμετέχουν στις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής προς το Τμήμα Φοίτησης Τετάρτη, 14.04.2021 (ώρα 22:00).

Οι βασικές προϋποθέσεις και η σχετική διαδικασία περιγράφονται στη συνημμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος.


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.