Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής

05 Απριλίου 2021Παρουσίαση Πτυχιακής/Διδακτ. Διατριβής

Τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00 η υποψήφια διδάκτωρ του Τμήματος Φυσικής κ. Θεανώ Δρόσογλου θα υποστηρίξει δημόσια τη διδακτορική της διατριβή που εκπόνησε στο Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Τμήματος με τίτλο:

"Μετρήσεις ατμοσφαιρικών αερίων με τη μέθοδο της διαφορικής φασματικής οπτικής απορρόφησης και συγκρίσεις με δορυφορικά δεδομένα"

Επιβλέπων: Αλκιβιάδης Μπάης (Καθηγητής)

Η παρουσίαση θα γίνει διδικτυακά μέσω ZOOM στον σύνδεσμο:

https://authgr.zoom.us/j/98865115896?pwd=L0dUdkV2M29WR1hYdGVOY29adHVhdz09


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.