Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής
Contribution to the restoration of paintings: Study of the interaction between binders and pigments and/via characterization of fresh, artificially aged and authentic samples from old paintings

02 Μαρτίου 2021Παρουσίαση Πτυχιακής/Διδακτ. Διατριβής

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.