Αλλαγή στις ώρες παράδοσης του μαθήματος "Πιθανότητες-Στατιστική"

01 Μαρτίου 2021Φοιτητικά Θέματα

Oι παραδόσεις του μαθήματος Επιλογής  ‘Πιθανότητες - Στατιστική ’, θα ξεκινήσουν την Τρίτη 2 Μαρτίου 2021 και θα γίνονται :

Τρίτη 12:00-14:00 (και όχι 14-16) και Πέμπτη 13:00-14:00 .

Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται  διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom στη διεύθυνση:

https://authgr.zoom.us/j/6802081876


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.