Οδηγίες για την κατάθεση των πτυχιακών εργασιών στη Βιβλιοθήκη του Τμήματος Φυσικής

08 Οκτωβρίου 2021Φοιτητικά Θέματα

Η κατάθεση των πτυχιακών εργασιών γίνεται ηλεκτρονικά με την αποστολή από το πανεπιστημιακό e-mail σας των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο e-mail της βιβλιοθήκης: physlib@physics.auth.gr.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 1. Έγγραφο Παράδοσης Πτυχιακής Εργασίας συμπληρωμένο από τον/την φοιτητή/τρια και υπογεγραμμένο στο αντίστοιχο πεδίο από τον επιβλέποντα καθηγητή ΠΡΙΝ την παράδοσή του στη Βιβλιοθήκη.
 2. Αρχείο .pdf με το πλήρες κείμενο της εργασίας (μέχρι 30 Mb). Το όνομα του αρχείου θα είναι το επίθετο του/της συγγραφέα/έως με λατινικούς χαρακτήρες.
 3. Αρχείο .doc ή .docx, με πεζούς χαρακτήρες εκτός από την έναρξη πρότασης και τα κύρια ονόματα, χωρίς παραγράφους, με τις παρακάτω πληροφορίες:
  • Περίληψη της πτυχιακής εργασίας στην ελληνική γλώσσα (έως 500 λέξεις)
  • Περίληψη της πτυχιακής εργασίας στην αγγλική γλώσσα (έως 500 λέξεις)
  • Ονοματεπώνυμο (Ελληνικά)
  • Ονοματεπώνυμο (Αγγλικά)
  • Όνομα πατρός
  • Τίτλος της εργασίας στην ελληνική γλώσσα
  • Τίτλος της εργασίας στην αγγλική γλώσσα
  • Επιβλέπων Καθηγητής

Η σχετική Βεβαίωση, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, θα αποστέλλεται στο e-mail σας.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία κατάθεσης στo e-mail της βιβλιοθήκης: physlib@physics.auth.gr και στο τηλέφωνo: 2310998208.


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.