Έκτακτη διακοπή λειτουργίας τη Βιβλιοθήκης

29 Οκτωβρίου 2020Γενικού ενδιαφέροντος

Η βιβλιοθήκη 29 και 30/10/2020  θα κλείσει εκτάκτως  στις 12.30 λόγω ασθενείας του προσωπικού της


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.