Παρουσιάσεις Διδακτορικών Διατριβών

23 Οκτωβρίου 2020Παρουσίαση Πτυχιακής/Διδακτ. Διατριβής

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου 2020
Μαρία Τσουχνικά
"Uncovering structural, evolutionary and spreading phenomena characteristics of complex networks and systems using statistical mechanics methods on real-world data"

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2020
Κωνσταντίνος Αγγέλου
"Applications of statistical physics theories on research and innovation networks"

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα αντίστοιχα συνημμένα.

 


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.