Εξετάσεις του μαθήματος «Ηλεκτρονικά Κυκλώμαστα» (7ο εξ.)

16 Σεπτεμβρίου 2020Εξετάσεις

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εξέταση του μαθήματος «Ηλεκτρονικά Κυκλώμαστα» (7ο εξ.) για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 θα πρέπει άμεσα:

  1. να εγγραφούν στο χώρο ηλεκτρονικής εκπαίδευσης του μαθήματος στο elearning.auth.gr και
  2. να βεβαιωθούν ότι μπορούν να συμμετάσχουν σε τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας zoom με χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού (πιστοποιημένη είσοδος).

Η σύνδεση στην τηλεδιάσκεψη θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει με αμφίδρομη οπτική και ηχητική επικοινωνία (χρήση κάμερας και μικροφώνου) για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση και ο έλεγχος συμμετοχής σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν στη διάρκεια της εξέτασης. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο σύνδεσμο: https://it.auth.gr/el/node/4953.

Όλες οι ανακοινώσεις του μαθήματος και το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκονται στο χώρο του μαθήματος στο περιβάλλον elearning.auth.gr. Οι ανακοινώσεις, ενημερώσεις και οδηγίες συμμετοχής στις εξετάσεις θα στέλνονται με email μόνο στους εγγεγραμμένους στο elearning του μαθήματος και θα αναρτώνται εκεί. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε σχετικό πρόβλημα θα πρέπει να σταλεί έγκαιρα, σχετικό email στο laopoulos@physics.auth.gr (η αποστολή μόνο από ιδρυματικό email του Τμήματος Φυσικής ή του ΑΠΘ). Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανταποκριθούν το συντομότερο δυνατό και πάντως μέχρι και την Κυριακή 20/9/2020 το αργότερο.


Ο διδάσκων
Θ.Λαόπουλος


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.