Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Α.Π.Θ. (ακαδ. έτος 2020-21)

01 Αυγούστου 2020Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής  Εμπειρίας  σε  Νέους  Επιστήμονες  Κατόχους  Διδακτορικού στο  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  για το ακαδημαϊκό  έτος 2020-2021» προσκαλεί Νέους  Επιστήμονες  κατόχους  Διδακτορικού  Διπλώματος  να  εκδηλώσουν  ενδιαφέρον  για  την παροχή διδακτικού  έργου στο  Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο  Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) κατά  το  ακαδημαϊκό  έτος 2020-2021.

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 162544/2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τους διδάκτορες Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021», έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ.

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 21 Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00.


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.