Εξ' αποστάσεως εξέταση μαθημάτων Σεπτεμβρίου 2020

31 Ιουλίου 2020Εξετάσεις

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ οι εξετάσεις του Σεπτεμβρίου θα γίνουν από απόσταση. Το πρόγραμμα των εξετάσεων που είχε ήδη ανακοινωθεί διαμορφώθηκε ανάλογα, κυρίως ως προς τις ώρες.

Ο τρόπος της εξέτασης κάθε μαθήματος είναι ευθύνη των διδασκόντων οι οποίοι θα ανακοινώσουν εγκαίρως τις τεχνικές λεπτομέρειες για κάθε μάθημα.

Παρακαλούνται οι φοιτητές και φοιτήτριες να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Τμήματος.


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.