Επίδραση των νανοφυλλιδίων του γραφενίου στις φυσικοχημικές ιδιότητες νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας

13 Ιουλίου 2020Παρουσίαση Πτυχιακής/Διδακτ. Διατριβής

H κα. Ταράνη Ευαγγελία θα υποστηρίξει τη διδακτορική της διατριβή με θέμα:

«Επίδραση των νανοφυλλιδίων του γραφενίου στις φυσικοχημικές ιδιότητες νανοσύνθετων πολυμερικών υλικών πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας»

την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και ώρα 09:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων (No 26) του Τμήματος Φυσικής στον 4ο όροφο της ΣΘΕ.


ΥΛΙΚΟ

© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.