ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: Αλλαγή ωρών διδασκαλίας

05 Δεκεμβρίου 2019Φοιτητικά Θέματα

Οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος μεταβάλλονται ως εξής:

 

Δευτέρα 14.00-15.00, αίθουσα Α13

Τετάρτη 13.00-15.00, αίθουσα Α13

 


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.