Υποχρεωτική εισαγωγική εξέταση του μαθήματος «Προγραμματισμός Η/Υ

02 Οκτωβρίου 2019Γενικού ενδιαφέροντος

Η υποχρεωτική εισαγωγική εξέταση του μαθήματος «Προγραμματισμός Η/Υ» του ΠΜΣ «Υπολογιστική Φυσική» θα πραγματοποιηθεί την

 Παρασκευή 4-10-2019 στις 18:00,

στην αίθουσα Α13, όχι στην Α31 λόγο εργασιών ανακαίνισης της αίθουσας.


© 2018 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΠΘ.