Πληροφορίες
Iconuserslogin Είσοδος Χρηστών    Mailbox Ηλ. Ταχυδρομείο    Iconinfo English
ΑΡΧΗ > Ανακοινώσεις > Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2018-2019

Φοιτητικά Θέματα:

Μετεγγραφές ακαδημαϊκού έτους 2018-2019Αναρτήθηκε: 15 Νοεμβρίου 2018

Οι επιτυχόντες αυτής της κατηγορίας  θα πρέπει να καταχωρήσουν τα στοιχεία τους στο περιβάλλον register.auth.gr και να προσέλθουν στις γραμματείες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο διάστημα από 15 έως 30 Νοεμβρίου 2018. Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν  μέσω  SMS για τη διαδικασία καταχώρισης στοιχείων στο register.auth.gr από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το σύστημα register.auth.gr για την καταχώριση των στοιχείων αυτής τη κατηγορίας θα ανοίξει την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου (στις 10:00 το πρωί).
Υποβολή δικαιολογητικών μετεγγραφών
Οι δικαιούχοι μετεγγραφής καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που είχαν δεσμευτεί με την αίτησή τους, στη Γραμματεία του Τμήματος από την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου μέχρι και την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2018  (καθημερινά και κατά τις ώρες 10:30-12:00).

Οι αιτούντες μετεγγραφή θα ενημερωθούν μέσω SMS για τη διαδικασία καταχώρησης στοιχείων στο register.auth.gr από το ΚΗΔ. Φοιτητές που έχει ολοκληρώσει την καταχώρηση των στοιχείων τους,  στο σύστημα register.auth.gr, εμφανίζονται στη Γραμματεία του Τμήματος προκειμένου να ελεγχθεί η συνδρομή των κριτηρίων για τα οποία έχουν μοριοδοτηθεί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά που αναγράφονται σε αυτήν και για τα οποία έχει μοριοδοτηθεί ο επιτυχών. 
  2. Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης, από την οποία θα προκύπτει και ο τρόπος εισαγωγής του.
  3. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
  4. Δύο (2) μικρές έγχρωμες φωτογραφίες. 
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας. 
Η βεβαίωση διαγραφής από το Τμήμα Προέλευσης, θα πρέπει να προσκομιστεί στη Γραμματεία του Τμήματος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την  ανακοίνωση του τελικού πίνακα επιτυχόντων.

Θεσσαλονίκη 14-11-2018