Πληροφορίες
Iconuserslogin Είσοδος Χρηστών    Mailbox Ηλ. Ταχυδρομείο    Iconinfo English
ΑΡΧΗ > Ανακοινώσεις > Ορκωμοσία Νοεμβρίου

Γενικού ενδιαφέροντος:

Ορκωμοσία ΝοεμβρίουΑναρτήθηκε: 17 Οκτωβρίου 2018

Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής γνωστοποιείται ότι για την ορκωμοσία των φοιτητών στις 23 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12.30 π.μ. στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου απαιτούνται:
  1. Αίτηση-δήλωση ορκωμοσίας στην Γραμματεία, από 17 Οκτωβρίου μέχρι και 29 Οκτωβρίου, με την οποία ο φοιτητής θα ζητάει τα αντίγραφα πτυχίου και τα πιστοποιητικά που του χρειάζονται.Η αίτηση ορκωμοσίας υποβάλλεται έστω και εάν δεν έχουν εκδοθεί τα αποτελέσματα των μαθημάτων.
  2. Βεβαίωση από τη Βιβλιοθήκη του Τμήματος (ισόγειο του κτιρίου Βιολογίας) στην οποία θα αναφέρεται ότι ο φοιτητής δεν οφείλει κα¬νένα βιβλίο στη Βιβλιοθήκη.
  3. Επιστροφή της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας. Εάν ο φοιτητής δεν κατέχει ακαδημαϊκή ταυτότητα, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του που να αναγράφεται ο λόγος (π.χ. απώλεια, μη χορήγηση κλπ).
  4. Επιστροφή της Κάρτας Ευρωπαϊκής Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ) εφόσον ο φοιτητής είχε μεταβεί σε χώρες στης Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  5. Βεβαίωση διαγραφής από τις Φοιτητικές Εστίες ΑΠΘ στην οποία θα αναφέρεται ότι ο φοιτητής έχει αποχωρήσει από κατάλυμα των Φοιτητικών Εστιών ΑΠΘ όπου διέμενε.

Αν δεν είναι δυνατή η αυτοπρόσωπη παρουσία στην γραμματεία του Τμήματος, η αίτηση μπορεί να κατατεθεί και από τρίτο άτομο με εξουσιοδότηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω.

Από τη Γραμματεία χορηγούνται για την ορκωμοσία των φοιτητών
δω¬¬ρεάν:
  1. Ένα (1) αντίγραφο πτυχίου και μία (1) αναλυτική βαθμολογία.
  2. Ένα πιστοποιητικό στρατολογίας (για τους άντρες).

Για κάθε ένα επιπλέον αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό απαιτείται ένα παράβολο 6 ευρώ.
Για μεμβράνη πτυχίου απαιτείται ένα παράβολο 32 ευρώ.
(Προσοχή! Το παράβολο για τη μεμβράνη πρέπει να το προσκομίσετε στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά).

Σημείωση: Τα παράβολα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την Τράπεζα Πειραιώς.

Θεσσαλονίκη 17/10/2018
Από τη Γραμματεία