Πληροφορίες
Iconuserslogin Είσοδος Χρηστών    Mailbox Ηλ. Ταχυδρομείο    Iconinfo English
ΑΡΧΗ > Ανακοινώσεις > Εγγραφή υποψηφίων πληγέντων περιοχών

Πρωτοετείς Φοιτητές:

Εγγραφή υποψηφίων πληγέντων περιοχώνΑναρτήθηκε: 11 Οκτωβρίου 2018 Καλούνται οι επιτυχόντες – εισαγόμενοι στο Τμήμα Φυσικής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, της κατηγορίας των υποψηφίων οι οποίοι συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων 2018 με το σύστημα εισαγωγής του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 42 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α΄) και της Φ.253.2/137341/Α5 (ΦΕΚ 3637 Β΄/2018) Υ.Α. να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος από την Πέμπτη 11-10-2018 μέχρι και Τετάρτη 17-10-2018 (10:30-12).