Πληροφορίες
Iconuserslogin Είσοδος Χρηστών    Mailbox Ηλ. Ταχυδρομείο    Iconinfo English
ΑΡΧΗ > Ανακοινώσεις > Πληροφορίες για το μάθημα Θεωρητικής Στατιστικής και Φυσ. Στερ.Κατάστασης

Φοιτητικά Θέματα:

Πληροφορίες για το μάθημα Θεωρητικής Στατιστικής και Φυσ. Στερ.ΚατάστασηςΑναρτήθηκε: 04 Οκτωβρίου 2018

Το μάθημα προσφέρει τα βασικά εφόδια για την μελέτη των υλικών και των νανοδομών μέσω της θεωρίας και της υπολογιστικής φυσικής. θα γίνει μια εισαγωγή στην έννοια της στοχαστικής διαδικασίας, με το πλέον κλασσικό  παράδειγμα του τυχαίου περιπάτου. Έπειτα θα εξοικειωθεί ο φοιτητής στο σχεδιασμό φυσικών μοντέλων σε υπολογιστικό περιβάλλον, μέσα από την μελέτη αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων, αναφορικά: μαγνητισμός στα υλικά (Ising model), δυναμικό από ατέλειες εντός του υλικού (Localization) και τις ιδιότητες του κρυσταλλικού πλέγματος. Οι περισσότερες  εργασίες θα γίνουν σε οικείο περιβάλλον (Mathematica) ή σε φιλικά περιβάλλοντα (Abinit/NetLogo/Cloud/Grid).

Τα μαθήματα θα γίνονται Τρίτες 12-3 μμ στο Εργαστήριο των υπολογιστών του Μεταπτυχιακού  Υπολογιστικής Φυσικής στο ισόγειο απέναντι από την Α21.

Παρακαλούμε οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το μάθημα να συμπληρώσουν την
ακόλουθη φόρμα 

https://goo.gl/forms/CqBTHf9bKscIxKas1

Τη Τρίτη 9 Οκτωβρίου 12μ στην παραπάνω αίθουσα θα γίνει ενημέρωση για το   μάθημα.  Στο μάθημα θα πραγματοποιούνται πρακτικές ασκήσεις εφαρμογής και   θα παραδίδονται εβδομαδιαιές εργασίες.

Ο Διδάσκων,
Πολάτογλου Χαρίτων.