Πληροφορίες
Iconuserslogin Είσοδος Χρηστών    Mailbox Ηλ. Ταχυδρομείο    Iconinfo English
ΑΡΧΗ > Ανακοινώσεις > Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019

Φοιτητικά Θέματα:

Εγγραφές - Δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό εξάμηνο 2018-2019Αναρτήθηκε: 01 Οκτωβρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο, η προθεσμία δηλώσεων εγγραφής του χειμερινού εξαμήνου 2018-2019 ορίζεται από τις 3 Οκτωβρίου 2018 μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου 2018.

Η δήλωση εγγραφής εξαμήνου είναι υποχρεωτική για τους προπτυχιακούς φοιτητές όλων των Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής γραμματείας sis.auth.gr.

Δήλωση μαθημάτων είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν όλοι οι φοιτητές.
Μετά την είσοδο στο περιβάλλον, επιλέγουμε Δήλωση > Εξαμήνου και ολοκληρώνουμε τη δήλωση επιλέγοντας Υποβολή (αναλυτικές οδηγίες).
Οι φοιτητές πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω:

  1. Οι πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος καλούνται να δηλώσουν τα μαθήματα του νέου προγράμματος σπουδών. Τα μαθήματα αναγράφονται αναλυτικά στον οδηγό σπουδών που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματο
  2. Ιδιαίτερη προσοχή, χρειάζεται στη δήλωση συγγραμμάτων στον ΕΥΔΟΞΟ, καθώς και σε αυτήν την περίπτωση οι φοιτητές θα πρέπει να προσέξουν εκτός από τον τίτλο και τον κωδικό των μαθημάτων, έτσι ώστε να είναι σίγουροι ότι δήλωσαν σύγγραμμα που αντιστοιχεί στο μάθημα που δήλωσαν στην ηλεκτρονική δήλωσή τους.
  3. Όσοι από τους φοιτητές δεν έχουν λάβει δελτίο ενεργοποίησης, καλούνται να το λάβουν έγκαιρα και μέσα στη προθεσμία των δηλώσεων μαθημάτων.
  4. Εκτός από την δήλωση μαθημάτων ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ θα πρέπει να εγγραφούν ξεχωριστά στο εξάμηνο όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.
Οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν αυστηρά μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες της παρούσας ανακοίνωσης.

Τονίζεται ότι δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων. Ο φοιτητής/τρια, που για σοβαρότατο λόγο, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την δήλωσή του/της εντός των προθεσμιών, μπορεί να υποβάλει αίτηση για εκπρόθεσμη δήλωση μαθημάτων, η οποία θα εξετάζεται από την Επιτροπή Φοιτητικών Ζητημάτων (Ε.Φ.Ζ.) και θα εγκρίνεται ή όχι ανάλογα με την σοβαρότητα της αιτιολόγησης.