Πληροφορίες
Iconuserslogin Είσοδος Χρηστών    Mailbox Ηλ. Ταχυδρομείο    Iconinfo English
ΑΡΧΗ > Ανακοινώσεις > Δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικών εργασιών σε συνεργασία με μέλη του ΤΕΕ-ΤΚΜ και του ΣΕΠΒΕ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας iGrowLabs

Γενικού ενδιαφέροντος:

Δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικών εργασιών σε συνεργασία με μέλη του ΤΕΕ-ΤΚΜ και του ΣΕΠΒΕ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας iGrowLabsΑναρτήθηκε: 26 Ιανουαρίου 2018

Το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΑΠΘ σας ενημερώνει για τη δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικών εργασιών σε συνεργασία με μέλη του ΤΕΕ-ΤΚΜ και του ΣΕΠΒΕ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας iGrowLabs

 

Σύντομη Περιγραφή

Το iGrowLabs, αποτελεί πρωτοβουλία του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Β. Ελλάδας, κι έχει την υποστήριξη της εταιρίας i4G (Incubation for Growth).  To iGrowLabs και δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εργαστούν σε ένα θέμα διπλωματικής που να αποτελεί την τομή ενδιαφερόντων του Πανεπιστημίου αλλά και της Αγοράς. Οι φοιτητές εκτός από τον επόπτη καθηγητή/καθηγήτριά που έχει τον βασικό καθοδηγητικό ρόλο, συνεργάζονται και με μία εταιρία μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ). Η εταιρία αυτή παρακολουθεί την πρόοδο των φοιτητών και προσφέρει επιπλέον συμβουλευτική αλλά και πρόσβαση σε τεχνογνωσία, δεδομένα ή/και εξοπλισμό, ανάλογα με τις απαιτήσεις του θέματος. Για την πραγματοποίηση της δράσης αυτής, προσφέρεται δωρεάν στους φοιτητές συνεργατικός χώρος στο κτίριο του Τ.Ε.Ε. στην παραλιακή λεωφόρο της Θεσσαλονίκης, κατάλληλα διαμορφωμένος (300 τ.μ. γραφεία, 20 θέσεις εργασίας και τεχνολογικός εξοπλισμός, υποδοχή και άλλες υποδομές φιλοξενίας, πρόσβαση στο αμφιθέατρο για παρουσιάσεις και για φιλοξενία εκδηλώσεων ανάλογα με ανάγκες),  όπου οι φοιτητές δουλεύουν τις διπλωματικές εργασίες τους. Επιπλέον με του iGrowLabs προσφέρεται ένα τρίμηνο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιχειρηματικότητας από την προθερμοκοιτίδα i4GPRO.  Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της διπλωματικής, εκτός από την επίβλεψη των καθηγητών, αναφορικά με την πρόοδο της εργασίας των φοιτητών, γίνονται τακτικές συναντήσεις μεταξύ φοιτητών, καθηγητών, εκπροσώπους των εταιριών και της  i4G για την υποστήριξη και αξιολόγηση της πορείας της συνεργασίας.

 

Η Διαδικασία

Προκειμένου να ενταχθεί κάποιος φοιτητής/τρια στο iGrowLabs, θα πρέπει το θέμα της εργασίας του να ενδιαφέρει κάποια εταιρία. Αυτό πραγματοποιείται με δύο τρόπους:

1.       Ο φοιτητής/τρια με τον επιβλέποντα καθηγητή/τρια επιλέγουν ένα από τα ενεργά θέματα που είναι διαθέσιμα από τις εταιρίες, και επικοινωνούν με την i4G*  για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να κανονιστεί η πρώτη συνάντηση με εκπρόσωπο της εταιρίας.

Τα ενεργά θέματα είναι διαθέσιμα εδώ: https://goo.gl/cq3xUU , είτε

2.       Ο φοιτητής/τρια με τον επιβλέποντα καθηγητή/τρια δηλώνουν κάποιο άλλο θέμα και εκπρόσωπος της i4G ενημερώνει τον φοιτητή/τρια, όταν/εάν βρεθεί κάποια αντίστοιχη εταιρία. Οι δηλώσεις συμμετοχής νέων θεμάτων γίνονται εδώ:  https://goo.gl/NdhUAc

 

Προθεσμίες

Πρώτη προθεσμία για την ένταξη στον Β’ κύκλο του προγράμματος: 16/2/2018

(Το πρόγραμμα iGrowLabs δέχεται συνεχώς αιτήσεις και ακολουθεί τις προθεσμίες της κάθε σχολής του ΑΠΘ αναφορικά με τις διπλωματικές/πτυχιακές.)

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις επικοινωνήστε μαζί μας:

Δρ. Φωτοπούλου Διαλεχτή, e-mail: dialechti@i4g.gr, τηλ. 2310804804, 6940863850

Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας ΑΠΘ: e-mail: tto@rc.auth.gr, κα. Σ. Τσακίρη 2310994034, κ. Μ. Χατζηγιάννης 2310994021,